Chọn thêm khung thêu

Hướng Dẫn Chọn Mua Thêm Khung Thêu

Khung Mũ

*Lõi khung mũ & Bộ khung mũ
Cỡ thêu: Sâu 75mm x Rộng 300mm

Khung Thêu Túi

* Lõi khung mũ cần phải có
Mục đích : Thêu túi, thêu bên sườn mũ, v.v
Cỡ thêu : Sâu 45mm x Rộng 80mm

Khung TFA

Mục đích : Thêu áo phông, áo nỉ, v.v.
Khổ thêu :
TFA-9 50mm
TFA-12 108mm
TFA-15 110mm
TFA-18 138mm

Khung M

*Bao gồm bộ giữ khung & kẹp nam châm chỉ trong một bộ Khung M.
Mục đích : ThêuTúi nhỏ, Túi xách, v.v.
Ba cỡ khung cho một bộ :
Sâu 40mm x Rộng 50mm
Sâu 40mm x Rộng 80mm
Sâu 80mm x Rộng 140mm

Khung Thêu Tất

* Bộ khung thêu tất bao gồm gá khung & hai khung tất.
Mục đích : Thêu tất, băng cổ tay, v.v.
Cỡ khung : Sâu 50mm x Rộng 30mm

Khung Thêu Giầy

* Một bộ khung thêu giầy có hai cỡ
Mục đích:Thêu giầy,v.v.
Cỡ Khung : Sâu 25mm x Rộng 30mm, Sâu 25mm x Rộng 50mm

Bộ Dưỡng

Bộ dưỡng để gài sản phẩm thêu.
Khung áp dụng được : Khung thêu tất, Khung thêu thành phẩm TFA, Khung vuông 100mm x 100mm

Chân đế bộ dưỡng

Bộ dưỡng khung tất